Cutting Mat

AccessoriesProduct Code
Cutting Mat, coaster size Mat size 10cm x 10cm 06001
Cutting Mat, A4 size Mat size 304mm x 228mm (12″x 9″) 06002
Cutting Mat coaster size, with Mini Cutter Mat size 10cm x 10cm 06104